• Hurtig Levering
  • Gratis Click & Collect
  • Butikker over hele landet

Nordsjö Perform+ Bathroom Primer

Tillgänglig i: 1L 2.5L 10L
Perform+ Bathroom Primer er en kombineret lim og grundmaling til opsætning af glasvæv i våde rum. Perform+ Bathroom Primer er, i kombination med vådrumsvæv og Perform+ Bathroom, velegnet til brug i baderum, institutioner, storkøkkener, levnedsmiddelindustri, hospitaler og lignende steder med høj overfladebelastning.
Vandafvisende klæber og grundmaling i et, beregnet til vådrum
Anvendes som grunder i system med Perform+ Bathroom, hvor man ønsker en vand- og dampfast behandling
I combination med Perform+ Bathroom er systemet godkendt iht den svenske VA- og VT-norm
Perform+ Bathroom Primer er en kombineret lim og grundmaling til opsætning af glasvæv i våde rum. Perform+ Bathroom Primer er, i kombination med vådrumsvæv og Perform+ Bathroom, velegnet til brug i baderum, institutioner, storkøkkener, levnedsmiddelindustri, hospitaler og lignende steder med høj overfladebelastning.
Vandafvisende klæber og grundmaling i et, beregnet til vådrum
Anvendes som grunder i system med Perform+ Bathroom, hvor man ønsker en vand- og dampfast behandling
I combination med Perform+ Bathroom er systemet godkendt iht den svenske VA- og VT-norm

Description

Kombineret lim og grundmaling. Badeværelse, Vådrum
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for behandling. Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader forlimes med Perform+ Bathroom Primer og vand, blandet i forholdet 1:1. Kraftigt sugende underlag grundes først med Professional Mikrodispers. Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke flader matslibes. Ujævnheder, huller og revner spartles med Vådrumsspartel. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder, inden forlimning med Perform+ Bathroom Primer. Tidligere malede flader forlimes med Perform+ Bathroom Primer og vand, blandet i forholdet 1:1. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling. Opsætning og grunding af glasvæv Perform+ Bathroom Primer påføres ufortyndet det forlimede underlag i et fyldigt og ensartet, jævnt lag. Nordsjö Vådrumsvæv opsættes herefter i den våde lim vådt-i-vådt, dvs. at glasvævet overrulles med Perform+ Bathroom Primer umiddelbart efter opsætningen. Færdigmaling 2 gange med Perform+ Bathroom (med ny rulle) Behandlingen skal tørre mindst 7 døgn inden den må udsættes for vandpårvirkning.Mal ikke under + 5c. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Technical/Safety Info.

Santa Maria: dryingTimeTouchDry 5 timer
Santa Maria: dryingTimeRecoat 7 timer
Santa Maria: numberOfCoats 2
Santa Maria: coverage 2-5 m²/liter
Santa Maria: sheen Blank
Santa Maria: storage Frostfri
Santa Maria: surfaces Lofter, Vægge

Downloads

    Laddar