• Hurtig Levering
  • Gratis Click & Collect
  • Butikker over hele landet

Nordsjö Murtex Silicate Primer

Tillgänglig i: 2.5L 10L
Murtex Silicate Primer er en farveløs, vandfortyndbar binder, der sikrer optimal vedhæftning for efterfølgende behandling med Murtex Silicate.
Sikrer optimal vedhæftning for efterfølgende behandling med Murtex Silicate
Murtex Silicate Primer er en farveløs, vandfortyndbar binder, der sikrer optimal vedhæftning for efterfølgende behandling med Murtex Silicate.
Sikrer optimal vedhæftning for efterfølgende behandling med Murtex Silicate

Description

Farveløs, vandfortyndbar binder.
Underlaget skal være rent, gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast, sammenhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv, og løse sandkorn. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Revner og huller udbedres med f.eks. Husfix. Kraftigt sugende underlag f.eks. gammel velafrenset kalkbund, forbehandles med Murtex Silicate Primer, fortyndet med vand i forholdet 1:1. Underlag der er normalt sugende behandles med Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer i forholdet 2:1. Færdigbehandles med 1-2 påføringer med Murtex Silicate. Advarsel: Murtex Silicate Primer kan ætse overfladen på glas, keramik, klinker, natursten, metaller, etc. Sørg for grundig afdækning af områder der ikke skal behandles. Anvend egnede personlige værnemidler, som tætsluttende beskyttelsesbriller og gummihansker. Mal aldrig under 10°C eller ved relativ luftfugtighed over 80%. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Technical/Safety Info.

Santa Maria: numberOfCoats 1
Santa Maria: coverage 5-7 m2/liter
Santa Maria: surfaces Beton, Murværk og Puds, Vægge, Cement

Downloads

    Laddar