Spekter PRO loft/væg/facade pensel

Tilgjengelige emballasjestørrelser 2" 3" 4"
Pro Facadepensel
Pro Facadepensel

Teknisk/Sikkerhetsinformasjon

Santa Maria: numberOfCoats 1
Santa Maria: surfaces N/A
    Laster