Nordsjö Lithurin Seal

Tilgjengelige emballasjestørrelser 10L 25L
Nordsjö Lithurin Seal er et imprægneringsmiddel til forsegling og støvbinding af nye og ubehandlede betongulve. Nordsjö Lithurin Seal er vandfortyndbar og forandrer ved behandling ikke betonens farve. Er velegnet til gulve i industrilokaler, lagerbygninger, maskinhaller, mm. Nordsjö Lithurin Seal trænger ind og forsegler betonoverfladen, der bliver støvafvisende og mere rengøringsvenlig. Anvendes alene som støvbindende behandling eller som systembehandling, til efterbehandling af Nordsjö Lithurin Hard. Ved behandling med Nordsjö Lithurin Seal I kombination med Nordsjö Lithurin Hard, kan slidstyrken forøges med op til 20 gange.
Imprægneringsmiddel til forsegling og støvbinding af nye og ubehandlede betongulve
Vandfortyndbar og forandrer ved behandling ikke betonens farve. Er velegnet til gulve i industrilokaler, lagerbygninger, maskinhaller, mm.
Trænger ind og forsegler betonoverfladen, der bliver støvafvisende og mere rengøringsvenlig
Nordsjö Lithurin Seal er et imprægneringsmiddel til forsegling og støvbinding af nye og ubehandlede betongulve. Nordsjö Lithurin Seal er vandfortyndbar og forandrer ved behandling ikke betonens farve. Er velegnet til gulve i industrilokaler, lagerbygninger, maskinhaller, mm. Nordsjö Lithurin Seal trænger ind og forsegler betonoverfladen, der bliver støvafvisende og mere rengøringsvenlig. Anvendes alene som støvbindende behandling eller som systembehandling, til efterbehandling af Nordsjö Lithurin Hard. Ved behandling med Nordsjö Lithurin Seal I kombination med Nordsjö Lithurin Hard, kan slidstyrken forøges med op til 20 gange.
Imprægneringsmiddel til forsegling og støvbinding af nye og ubehandlede betongulve
Vandfortyndbar og forandrer ved behandling ikke betonens farve. Er velegnet til gulve i industrilokaler, lagerbygninger, maskinhaller, mm.
Trænger ind og forsegler betonoverfladen, der bliver støvafvisende og mere rengøringsvenlig

Beskrivelse

Behandling 1. Nordsjö Lithurin Seal påføres med lavtrykssprøjte eller vandkande med spreder. Det anbefales påføre Nordsjö Lithurin Seal i etaper á max. 100 m2 pr. person/pr. påføring. 2. Materialet fordeles jævnt ud og bearbejdes ind i overfladen med en blød børste, kost eller bred pensel. Overfladen skal herefter holdes fugtig i 15-20 minuter (ved temp +10-13° C) og må ikke tørre ind. 3. Hvis overfladen begynder at tørre, påføres mere materiale. Sørg for at ingen områder af overfladen tørrer ind under behandlingen. Materialet kan blive sejt, hvis behandlingstiden bliver for lang, specielt ved højere temperaturer. 4. Efter 15-20 min. fjernes alt overskydende materiale, medens materialet stadig er flydende. Anvend en oliefast gummiskraber, kost eller pensel til at skrabe overskydende materiale sammen og opsug med moppe, bomuldsklude eller lignende sugende materialer. Vær omhyggelig med at fjerne alt overskydende materiale som ikke er indsuget i underlaget. Temperaturforhold Minimumstemp. 5° C på betonoverfladen (= 10° C i luften) Det anbefales at betonoverfladen er mindst 10° C. ved behandlingen og under tørreperioden. Ved temperaturer under 10°C vil indsugningen forringes og tørretiden forlænges. Tørretid / hærdning: 5-10 dage ved 14-18° C, før overfladen tåler vandpåvirkning. Under visse forhold f.eks. ved lave temperaturer, kraftig ventilation og lignende, kan indsugningtiden blive forlænget og ved høje temperaturer kan indsugningstiden blive forkortet. OBS Behandl aldrig en overflade med Nordsjö Lithurin Seal, hvis der findes materialeoverskud fra Nordsjö Lithurin Hard på overfladen. Eventuelt materialeoverskud fra Nordsjö Lithurin Hard kan blive indkapslet under behandlingen med Nordsjö Lithurin Seal og kan derfor være meget svært at fjerne eller opløse igen. Fejl og årsager (Eventuelle fejl eller problemer efter behandling med Nordsjö Lithurin Seal): Overfladen er uensartet med matte områder • Der er påført t påført for lidt materiale på betonoverfladen Løsning – Gentag behandlingen med Nordsjö Lithurin Seal (forbrug ca. den halve mængde materiale ved genbehandling, som ved første behandling. Overfladen er hvidlig 1. Der er påført for meget materiale og overskydende materiale er ikke fjernet i tilstrækkelig grad. Gulvet er overmættet og overskydende materiale er tørret ind i overfladen. 2. Overfladen er ikke sugende og/eller eventuel tidligere behandling forhindrer indsugning. Overfladen er uensartet med hvidlige skjolder: Der er påført for meget materiale og overskydende materiale er ikke fjernet i tilstrækkelig grad. Gulvet er overmættet og overskydende materiale er tørret ind I pytter på overfladen. Løsning - Tør straks gulvet efter igen, eller skrub områderne rene med rent vand til genopløsning af materialet. Tør herefter grundigt efter. (Skal udføres inden materialet er gennemtørt).

Teknisk/Sikkerhetsinformasjon

Santa Maria: dryingTimeTouchDry 16 timer
Santa Maria: dryingTimeRecoat 24 timer
Santa Maria: numberOfCoats 1
Santa Maria: storage Frostfri
Santa Maria: surfaces Gulve, Beton

Last ned

    Laster