Affaldssække Natur

Tilgjengelige emballasjestørrelser 10 St
Affaldssække, Natur 0,06mm, 10 stk.
Affaldssække, Natur 0,06mm, 10 stk.

Teknisk/Sikkerhetsinformasjon

Santa Maria: numberOfCoats 1
Santa Maria: surfaces N/A
    Laster